Monthly Archives: November 2010

Alaala

  Binabagtas niya ang daang mabato… liko-liko… magulo… Ninais niyang huminto… Pansamantalang itigil ang mga binting namimintig sa paglalakbay… Ngunit sa naising mamahinga… ang mga paa’y kusang lumalakad… Patungo sa daang walang nakakaalam… Pilit pinipigilan ang pag-usad… Ang bawat hakbang … Continue reading

Posted in neurotic me | Leave a comment